tisdag 19 juni 2007

Ett ohederligt politiskt samtal

” Folket har inte valt de där slängkapporna i EG-domstolen. De är oavsättliga. De deltar inte i något offentligt samtal, de fattar beslut och sedan är det locket på. Makten har talat,”

säger förre ministern Morgan Johansson (s) om domarna i EG-domstolen.

Principen med självständiga domstolar, fristående från politiska val, som fattar beslut enligt lag och inte efter politisk majoritet är en central del av en demokrati.

Det är faktiskt ovärdigt att en fd minister ägnar sig åt den här typen av fördummande kommentarer som inte för samhällsdebatten en centimeter framåt utan bara bidrar till att förstärka fördomar om EU och olika institutioner.

Att vara kritisk är en sak. Att fördumma det politiska samtalet är en annan sak.

Inga kommentarer: