tisdag 12 juni 2007

Förändringar efter lokala förutsättningar

Idag skriver Per Schlingmann på DN-debatt om moderaternas inställning till ansvarskommittén.

"På fredag antar moderaternas partistyrelse det förslag som kommer att läggas fram inför ombuden på partistämman. Det är ett förslag som grundar sig i diskussioner vi fört under våren på olika nivåer i partiet. Utifrån dessa diskussioner har vi kommit fram till slutsatsen att avvisa en enhetslösning som likriktar det regionala samarbetet. Vi är positiva till regionalt samarbete men tror inte på att stöpa om Sverige utifrån centralt uppsatta ramar och direktiv för regionsamarbetet. Vi avvisar därför att nu inleda en process med syfte att förändra det sätt på vilket vi organiserar Sverige. Vi slår samtidigt fast att vi är öppna för att permanenta de försöksregioner som nu pågår."

Det är en rimlig avvägning. Förändringar av hur Sverige styrs måste komma underifrån och baseras på lokala och regionala behov. Att vi skulle sitta i Stockholm och rita kartor skulle möjligen glädja en och annan statsvetare men knappast medborgarna. Sverige ser inte lika ut och förutsättningarna skiljer sig mellan olika delar av landet. Att då tvinga fram en central enhetslösning är knappast det bästa alternativet. Om däremot delar av landet ser möjligheten att erbjuda bättre kvalitet i välfärden genom samarbete - då är det klart att de ska få chansen att utvecklas utan centrala pekpinnar.

Inga kommentarer: