måndag 21 maj 2007

Möten i Bryssel och middag i Amsterdam

Tillbringade förra veckan i Bryssel och planerade inför valet till Europaparlamentet 2009. Mycket har hänt sedan jag jobbade här 96-97. Då satt jag och Gunilla Carlsson i en allt annat än hälsosam skrubb klädd med heltäckningsmattor upp på väggarna. Parlamentet idag är ett bisarrt skrytbygge men trots allt med mer funktionsenliga lokaler än tidigare. Skulle man bara sluta resa till Strasbourg skulle vi ta ytterligare ett viktigt steg mot att öka förtroendet för en av EUs viktigaste politiska institutioner.

Men framförallt har parlamentet blivit viktigare och sammansättningen förändrats. Inflytande och beslutanderätten har ökat och med de nya medlemsländerna har den gamla dynamiken förändrats. Länder som Polen och Tjeckien är stora och viktiga och i söder och i öster finns många länder som ser EU som en viktig aktör för närmare samarbete. Det påverkar maktbalansen i parlamentet och vilka frågor som prioriteras.

Det är lätt att vara blasé för samarbetet i Europa och alltför lätt att ta det för givet. Det blir extra tydligt när man ser det djupa engagemang som många personer från de nya EU-länderna och de länder som finns i EU:s närområde visar. För dem är EU helt centralt för att få växande ekonomier och stabila demokratier som skyddar mänskliga fri- och rättigheter. Det kan vara värt att påminna om det i den svenska debatten också.

Vi hade bra möten med EPP-byrån och med moderaternas delegation i parlamentet. Gunnar, Charlotte, Anna och Christofer gör viktiga insatser och har lyckats hitta egna profiler och frågor som de kan driva såväl i den svenska debatten som på plats i parlamentet. Det är viktigt inför kommande val.

I helgen var jag i Amsterdam – en av Europas trevligare storstäder. För den som ska dit kan jag varmt rekommendera restaurangen P U R som påminner en hel del om Rolfs Kök i Stockholm, både när det gäller trevlig miljö och höga ambitioner.

Inga kommentarer: