måndag 16 mars 2009

Vem tolkar verkligheten?

På torsdag 26 mars medverkar jag i ett panelsamtal om vem som tolkar verkligheten under Informationens dag. Årets tema är förtroende och öppenhet och dagen arrangeras av Precis och Sveriges Informationsförening.

"Vem tolkar verkligheten? Moderator: Susanna Popova. Många fler
faktorer och aktörer är inblandade i en organisations förtroende
idag. Lobbyister, politiker och journalister går in och ut ur olika
roller. Vad gör det för förtroendet? Vem kan skildra de allt mer
komplexa sammanhangen? Medverkande: Hanne Kjöller,
Agneta Karlsson, Pär Henriksson, Jan Nygren."

Fullständigt program och möjlighet till anmälan finns här.

Inga kommentarer: