tisdag 10 mars 2009

Fler kvinnliga ledare i näringslivet!

Nu är det viktigt att det skapas nya jobb. Mer jobb blir det när företagen går bra och ser tillväxtmöjligheter. Möt några av de kvinnor och företag som definitivt bidrar till tillväxten, genom att verka för mångfald, agera förebilder och genom att just agera, både när det blåser och när det är stiltje.

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann diskuterar kvinnligt ledarskap med deltagande förebilder inom olika områden i näringslivet. Diskussionen kommer att kretsa kring allt ifrån riskkapital till praktiska tips på hur man går till väga för att öka kvinnliga ledare i näringslivet.

Medverkar gör bland andra:
• Anna Bråkenhielm, VD och grundare produktionsbolaget Silverback och tidningen Passion for Business,
• Eva Redhe Ridderstad, styrelseproffs och finanshaj
• Marie Reinius, VD Riskkapitalföreningen
• Sofia Falk, grundare av Wiminvest, karriärnätverket för yngre kvinnor i näringslivet
• Anette Frumerie, affärsenhetschef JM
• Louise Freidestam som driver ett racingteam, som enda kvinna i världen samt repre­sentant från ledningsgrupp i börsbolag

Deltagande förebilder introducerar sig själva och ger sin respektive bild av hur de verkar för att få fler kvinnor i ledande positioner i näringslivet. Samtalsledare är Maria Forssén, från nätverket Shenet.
Tid: Tisdagen den 24 mars kl 8.15-9.45
Plats: So Stockholm Gallery i Kungsträdgården, Jussi Björlings allé 5

Anmälan sker till anna.konig.jerlmyr@riksdagen.se senast fredag den 20 mars

Inga kommentarer: