måndag 13 augusti 2007

Splittring i Allians för Sverige?

Svenska Dagbladet skriver idag om Allians för Sverige inför Europavalet. Rubriken på svd.se är rätt hårt dragen - "EU-valet 2009 splittrar Alliansen". Det kan ge en bild av splittring och självfallet ett givet journalistiskt perspektiv. I sak är det dock inte riktigt korrekt att EU-valet skulle innebära någon splittring. Lennart Sjögren från kristdemokraterna är ju tydlig med att han inte vill ha några gemensamma listor men att han kan tänka sig någon form av gemensam plattform. Och läser man sedan vad partisekreterarna säger så är det ju samma sak. Låt oss titta på vad vi kan göra gemensamt, men EU-valet är knepigare att ha ett väldigt nära samarbete i.

Det är heller ingen nyhet att vi inte ska ha samma upplägg inför Europavalet som vi hade i valrörelsen 2006. Vi har aldrig sagt att vi ska ha gemensamma aktiviteter i Europaval. De är ju av många skäl betydligt knepigare än i de nationella eller lokala valen där vi söker mandat för majoritet tillsammans. Snarare är väl nyheten egentligen att vi öppnar för ett närmare samarbete inför Europavalet om det finns förutsättningar för det…

Plattform eller inte, det kommer säkert finnas rätt mycket gemensamt att stå på, inte minst för att Europavalet ligger strax före det halvår då Sverige är EU-ordförande.

PS. Jonas Morian undrar över samarbetsklimatet i Allians för Sverige. Det är mycket gott och vi har både regelbundna möten och informella samtal på alla nivåer. Jag upplever genuint att vi gillar varandra och har respekt för både våra likheter och olikheter. Det är det som är styrkan i Alliansen. Den är på riktigt och inte bara ett bekvämt pr-knep i frågor där vi redan är överens. Det skiljer tydligt mellan oss och vänsteralternativet. Socialdemokraterna och miljöpartiet/vänsterpartiet verkar har förtvivlat svårt att vara överens om något annat än att de inte gillar regeringen... Och ta tag i de frågor där de faktiskt har olika åsikter - det verkar ingen vara intresserad av.

Inga kommentarer: