måndag 6 augusti 2007

Ingen Persson i Blairs värld

En sak slår mig när jag nu läst färdigt Alastair Campbells dagbok. Göran Persson nämns inte med ett ord.

Han som - enligt egen utsago - var så bra kompis med Blair.

Och då täcker boken ändå perioden när Göran Persson var EU-ordförande och Campbell skriver generellt mycket om toppmöten och om EU-politik. Och andra från mindre länder nämns regelbundet – Rasmussen, Ahtisaari, Wim Kok, Dehaene m fl.
Från Sverige får dessutom vapeninspektör Hans Blix relativt omfattande utrymme.
Men inte ett ord om Göran Persson.

Inga kommentarer: