onsdag 18 augusti 2010

Moderaterna presenterar paket för fler jobb

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har idag presenterat förslag om förstärkta insatser för coachning, praktik och utbildning med över 3 miljarder kronor under 2011 och 2012.

Jobbpaketet innehåller förstärkta insatser för korttidsarbetslösa, förstärkta insatser för långtidsarbetslösa och förstärkta insatser för ungdomar. Detta är en del av partiets samlade politik för att påskynda återhämtningen i Sveriges ekonomi och möjliggöra en snabb sysselsättningstillväxt när konjunkturen vänder.

Totalt innebär förslagen över 31 000 nya platser i coachning, praktik och utbildning kommande år. Därutöver tillförs Arbetsförmedlingen resurser för förstärkt förmedlingsverksamhet.

Inga kommentarer: