tisdag 6 juli 2010

Alliansens ingångsvärden för sociala medier och nätet i valrörelsen

Idag presenterade jag och mina Allianskolleger de ingångsvärden för nätet som vi jobbar med i valrörelsen.


Visby den 8 juni 2010

Alliansens ingångsvärde för nätet och sociala medier i valrörelsen 2010

För oss är det självklart att vara aktiva och använda alla kanaler som är relevanta för att möta väljarna . Sociala medier – och nätet i stort - spelar en stor och växande roll. Inte minst möjliggör nätet och sociala medier för fler människor att spela en roll i samhällsdebatten och valrörelsen. Detta är bra och positivt.

Vår strategi bygger på att sociala medier är plattformar för kommunikation mellan människor på nätet, inte en religion. Vi tror att själva poängen med sociala medier är att plattformarna möjliggör för många människor att vara aktiva på egen hand och i intressegemenskaper med andra, inte att de i första hand är en del av en centralstyrd valplanering.

Därför bygger hela vår strategi för sociala medier på att uppmuntra sympatisörer att bli aktiva på de plattformar och i de forum där de själva känner sig bekväma. Där stödjer vi med länkningar, utbildningar och tips. Men vi tror inte på centralstyrda kampanjer utan på att föra en bra politik som engagerar och genomföra en bra kampanj som gör att det känns viktigt och roligt att vara en del av vår resa mot en valseger i september.

Centralt tar vi ansvar för de centrala kanalerna på breda plattformar som Facebook, Youtube, Twitter, Flickr mm. I de centrala kanalerna ska det vara lätt att få kontakt med oss, delta i dialog och enkelt att dela material vidare på nätet. Dessa plattformar knyts ihop via alliansen.se

Fem punkter för Alliansens närvaro på nätet och i sociala medier

Vi ska finnas där människor finns

Vi ska bidra till att fler människor kan delta i det politiska samtalet.

Vi ska göra det lätt att engagera sig för Alliansen i valrörelsen

Vi ska vara öppna och inbjudande

Vi tror på människors egen kraft och förmåga, inte på centralstyrningPär Henriksson
Lena Forsman
Lena Hallerby
Cina Gerdin
Kommunikationschefer i Alliansens partier

Alliansens hemsida
Alliansen på Twitter
Alliansen på Youtube

Alliansen på Flickr
Alliansen på Facebook

Inga kommentarer: