onsdag 27 januari 2010

Ljusare i ekonomin

Anders Borg har idag presenterat Finansdepartementets nya prognos för ekonomin och det ser ljusare ut:

"Utsikterna för svensk arbetsmarknad har förbättrats. Starka offentliga finanser gör att Sverige inte står inför en period med åtstramningar som riskerar att dämpa sysselsättningen. Därmed skiljer sig Sverige från många EU-länder. Den starkare inhemska efterfrågan leder till att efterfrågan på arbetskraft ökar, främst i tjänstebranscher. Därtill förefaller arbetsmarknaden fungera bättre än väntat. Arbetslösheten bedöms bli 9,5 procent 2010, jämfört med 10,7 procent i prognosuppdateringen i november. År 2014 väntas arbetslösheten vara 6,6 procent, vilket är nära de arbetslöshetsnivåer som rådde före krisen."

Inga kommentarer: