torsdag 3 juli 2008

Hur ser moderaterna på nya medier och hur ser strategin ut inför valen 2009 och 2010?

För den som är i Almedalen och bloggar:

Välkommen till bloggträff i Almedalen med moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och kommunikationschef Pär Henriksson tisdagen den 8 juli.

De kommer att tala kring moderaternas syn på nya medier och hur strategin ser ut inför valen 2009 och 2010. Moderaterna har nyligen tillsatt en ny enhet för Nya medier och kommer under hösten att lansera en ny webbplattform och ett nytt medlemssystem. Schlingmann och Henriksson har också varit och besökt de amerikanska primärvalskampanjerna och dragit slutsatser kring vad svenska politiska partier kan lära av hur de arbetat i digitala miljöer.

Plats: Restaurang Friheten, Wisby Hotell
Tid: Tisdagen den 8 juli, kl: 17.00
Anmälan sker till:
Évin Khaffaf: evin.khaffaf@moderat.se
073 682 81 11

Inga kommentarer: